Vergoedingen kraamzorg

Het aantal uren kraamzorg wordt tijdens de intake afgesproken, hiervoor maken we gebruik van het Landelijk Indicatieprotocol. Dit Landelijk Indicatieprotocol geeft aan op hoeveel uren zorg je recht hebt op basis van je gezins- en medische situatie. Gemiddeld is dit 49 uur (bij borstvoeding) verdeeld over 8 dagen. Mochten er (na de bevalling) redenen zijn waarom je meer zorg nodig hebt dan eerder vastgesteld, dan wordt er in de kraamdagen een nieuwe indicatie gesteld. De verloskundige is eindverantwoordelijk en moet hier een akkoord voor geven. Zij bepaalt, aan de hand van het Indicatieprotocol, hoeveel extra uren zorg er nodig zijn. Het maximaal aantal uren kraamzorg dat verkregen kan worden bij problemen is 80 uur verdeeld over 10 dagen. Het wettelijk minimaal aantal uren kraamzorg is 24 uur.

De uren die de kraamverzorgende aanwezig is tijdens de bevalling staan los van de 49 basis kraamzorg uren.

Tarieven

Voor de intake, assistentie bij de bevalling en de kraamzorg ben je verzekerd via de basisverzekering. Jouw verzekeraar vergoedt de zorg op basis van het Landelijk Indicatieprotocol. Iedereen die alleen een basisverzekering heeft moet ook een eigen bijdrage betalen. Afhankelijk van hoe je aanvullend verzekerd bent, worden deze kosten wel of niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Of je vergoeding krijgt voor bijvoorbeeld uitgestelde kraamzorg, couveusenazorg, kraampakket en/of een tegemoetkoming krijgt in de kosten van de eigen bijdrage, hangt af van je aanvullende verzekering. Neem voor de informatie over jullie verzekering contact op met jullie zorgverzekeraar.