YOUnique Kraamzorg respecteert uw privacy en behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens van haar cliënten en bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden we ons aan de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) hier aan stelt.


De beveiliging van uw gegevens
Door het gebruik van onze website laat u middels een beveiligde (HTTPS) verbinding bepaalde gegevens bij ons achter.       Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

 

Uw verstrekking van informatie
Bij de aanvraag voor kraamzorg vragen we u om uw persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon). De verstrekte gegevens gebruikt YOUnique Kraamzorg voor de verwerking van uw aanvraag, het uitvoeren van de zorgverlening en het nakomen van wettelijke regelingen.

 

Verstrekking van informatie aan derden
YOUnique Kraamzorg verstrekt zonder uw toestemming geen gegevens over uw gezondheid aan derden, mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en/of de overdracht van zorgverlening.

 

Bewaartermijn gegevens
We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening. Hierbij houden we ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz).